งานอีเวนต์ วันเกิด รับรางวัลต่างๆ

งานรับรางวัล NAA 2020
งานวันเกิดน้องเชอร์รี่ @Red Sky
งานรับรางวัล MRS.WOW2020
งานเลี้ยงประจำปี GS BATTERY
งานเลี้ยงบริษัท SUGIMOTO
วันเกิดน้องส้ม Miss Grand อุบล 2017
งานสัมนาบริษัท FULL LIGHT
งานรับรางวัล บริษัทกรุงเทพประกันภัย 2019