ตัวอย่างงานบวช

กำลังอัพเดตงานลงเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากรูปเยอะมาก ต้องใช้เวลาคัดลงใหม่

งานบวชพระเฟริสท์
งานบวชพระเท่ วัดเขียนเขต
งานบวชพระฟร้อง วัดช่องลม
งานบวชพระบอล วัดเขียนเขต
งานบวชพระพีท วัดนิมมานรดี
งานบวชพระเกมส์ วัดวิสุทธิวราวาส
งานบวชพระโม๊ต วัดวิสุทธิวราวาส
งานบวชพระโฟ๊ค วัดบางแขม
งานบวชพระยงษ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร