ค่าบริการถ่ายภาพรับปริญญา
(วันซ้อม-รับจริง)

2 ชั่วโมง

เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
2,500B
 • เวลาถ่าย 2 ชั่วโมง
 • ถ่ายไม่จำกัดภาพ ปรับแสงและสีให้ทุกรูปตามสไตล์เพจ
 • ส่งงานภายใน 2-3 วัน ผ่าน Google Drive
 • Back Up ไฟล์ให้ 90 วัน

ครึ่งวัน

เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีเวลาถ่ายแค่ช่วงเช้า หรือ ช่วงเย็นเท่านั้น
3,500B
 • เวลาถ่าย 4 ชั่วโมง
 • ถ่ายไม่จำกัดภาพ ปรับแสงและสีให้ทุกรูปตามสไตล์เพจ
 • ส่งงานภายใน 2-3 วัน ผ่าน Google Drive
 • Back Up ไฟล์ให้ 90 วัน
แนะนำ

เต็มวัน

เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีเวลาถ่ายเกือบทั้งวัน และมีพลังเยอะ
5,500B
 • เวลาถ่าย 7 ชั่วโมง
 • ถ่ายไม่จำกัดภาพ ปรับแสงและสีให้ทุกรูปตามสไตล์เพจ
 • ส่งงานภายใน 3-7 วัน ผ่าน Google Drive
 • Back Up ไฟล์ให้ 90 วัน
ค่าบริการถ่ายภาพงานบวช

เช้า-เที่ยง

เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
4,500B
 • เวลาถ่าย 5-6 ชั่วโมง
 • ถ่ายไม่จำกัดภาพ ปรับแสงและสีให้ทุกรูปตามสไตล์เพจ
 • ส่งงานภายใน 2-3 วัน ผ่าน Google Drive
 • Back Up ไฟล์ให้ 90 วัน

เช้า-บ่าย

เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
5,500B
 • เวลาถ่าย 8 ชั่วโมง
 • ถ่ายไม่จำกัดภาพ ปรับแสงและสีให้ทุกรูปตามสไตล์เพจ
 • ส่งงานภายใน 2-3 วัน ผ่าน Google Drive
 • Back Up ไฟล์ให้ 90 วัน

เหมา 2 วัน

เหมาะสำหรับลูกค้าที่พิธีการ 2 วัน
8,500B
 • เวลาถ่าย วันละ 6 ชั่วโมงหรือตามตกลง
 • ถ่ายไม่จำกัดภาพ ปรับแสงและสีให้ทุกรูปตามสไตล์เพจ
 • ส่งงานภายใน 3-7 วัน ผ่าน Google Drive
 • Back Up ไฟล์ให้ 90 วัน
 • แถมฟรีอัดรูปพร้อมกรอบ ขนาด 10x15 นิ้ว 1 รูปส่งฟรี
Popular